Πολιτική Απορρήτου

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Αυτός ο ιστότοπος (ή αυτή η εφαρμογή)
Το ακίνητο που επιτρέπει την παροχή της Υπηρεσίας.
Ιδιοκτήτης (ή Εμείς)
Hill News – Το φυσικό(α) πρόσωπο(α) ή νομική οντότητα που παρέχει αυτόν τον Ιστότοπο ή/και την Υπηρεσία στους Χρήστες.
Χρήστης (ή Εσείς)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο.
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον Ιστότοπο όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και σε αυτόν τον Ιστότοπο.
Προσωπικά Αναγνωρίσιμα Στοιχεία
Αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία που προσδιορίζει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση, επικοινωνία ή εντοπισμό του ατόμου στο οποίο αναφέρονται αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης email, των οικονομικών προφίλ, της κοινωνικής ασφάλισης τον αριθμό και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Οι Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα (δηλαδή, χωρίς ταυτοποίηση του μεμονωμένου χρήστη) ή δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με αναγνωρισμένο άτομο.
Μπισκότα
Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και που το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων , για τους σκοπούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλα καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Πολιτική απορρήτου του https://hillnews.online
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.
Αυτή η Εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.
Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Hill News
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη:
[email protected]

Ποιες Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης συλλέγονται;

Ενδέχεται να συλλέξουμε βασικές πληροφορίες προφίλ χρήστη από όλους τους Χρήστες μας. Συλλέγουμε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες από τους Χρήστες μας: το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τις πληροφορίες προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ο Χρήστης σκοπεύει να αγοράσει ή να πουλήσει.

Για τους σκοπούς του GDPR, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με εσάς, όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με σωματικούς, φυσιολογικούς, γενετικούς, ψυχικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς Ταυτότητα.

Για τους σκοπούς του CCPA, ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οποιαδήποτε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται με, περιγράφει ή μπορεί να συσχετιστεί ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με εσάς.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται έως ότου εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Μπορεί να επιτραπεί στον Κάτοχο να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, εφόσον αυτή η συγκατάθεση δεν ανακληθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Ποιες οργανώσεις συλλέγουν τις πληροφορίες;

Εκτός από την άμεση συλλογή πληροφοριών μας, οι τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών μας (όπως εταιρείες πιστωτικών καρτών, γραφεία συμψηφισμού και τράπεζες) που ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως πίστωση, ασφάλιση και υπηρεσίες μεσεγγύησης ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες από τους Χρήστες μας. Δεν ελέγχουμε πώς αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, αλλά τους ζητάμε να αποκαλύψουν πώς χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους παρέχονται από τους Χρήστες. Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι μεσάζοντες που ενεργούν αποκλειστικά ως σύνδεσμοι στην αλυσίδα διανομής και δεν αποθηκεύουν, διατηρούν ή χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους δίνονται.

Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών Αναγνώρισης φαίνονται παρακάτω:

Διαφήμιση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη για διαφημιστικούς σκοπούς επικοινωνίας. Αυτές οι επικοινωνίες εμφανίζονται με τη μορφή banner και άλλων διαφημίσεων σε αυτόν τον Ιστότοπο, πιθανώς με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Google AdSense (Google LLC)

Το Google AdSense είναι μια διαφημιστική υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί το DoubleClick Cookie, το οποίο παρακολουθεί τη χρήση αυτού του ιστότοπου και τη συμπεριφορά των χρηστών σχετικά με διαφημίσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Cookies, Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση

Analytics

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Google Analytics (Google LLC)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC. Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτού του ιστότοπου, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Cookies, Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση

Πώς χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης;

Χρησιμοποιούμε Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης για να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπο, να κάνουμε κατάλληλες προσφορές υπηρεσιών και να εκπληρώσουμε αιτήματα αγοράς και πώλησης στον Ιστότοπο. Ενδέχεται να στείλουμε email στους Χρήστες σχετικά με ευκαιρίες έρευνας ή αγοράς και πώλησης στον Ιστότοπο ή πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης για να επικοινωνήσουμε με τους Χρήστες ως απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα ή για να παρέχουμε ζητούμενες πληροφορίες.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για άλλους λόγους, όπως για εμπορικούς σκοπούς (όπως αναφέρεται στην ενότητα «Λεπτομερείς πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σε αυτό το έγγραφο), καθώς και για τη συμμόρφωση με το νόμο και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον του αρμόδιες αρχές όπου τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας απειλούνται ή υποστούμε πραγματική ζημία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Με ποιον μπορούν να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε Προσωπικά Αναγνωριστικά στοιχεία ή/και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων των Χρηστών μας, με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και με τρίτους προμηθευτές. Προσφέρουμε επίσης την ευκαιρία να «εξαιρεθείτε» από τη λήψη πληροφοριών ή την επικοινωνία μας από εμάς ή από οποιαδήποτε υπηρεσία που ενεργεί για λογαριασμό μας.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ συμπεριφοράς

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για να διαφημιστεί σε εσάς μετά την πρόσβαση ή την επίσκεψή σας στην Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες που δεν περιέχουν cookie για να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τη Συσκευή σας και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας ώστε να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που είναι πιθανό να σας ενδιαφέρουν περισσότερο σε εσένα.

Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις Πολιτικές απορρήτου τους και για να μας επιτρέψουν να:

 • Μετρήστε και αναλύστε την κίνηση και τη δραστηριότητα περιήγησης στην Υπηρεσία μας
 • Εμφάνιση διαφημίσεων για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας σε εσάς σε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων
 • Μετρήστε και αναλύστε την απόδοση των διαφημιστικών μας καμπανιών

Ορισμένοι από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες χωρίς cookie που ενδέχεται να μην επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που αποκλείουν τα cookie. Το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αποκλείσετε τέτοιες τεχνολογίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία τρίτων για να απορρίψετε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών με σκοπό την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος:

 • Η πλατφόρμα εξαίρεσης του NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
 • Η πλατφόρμα εξαίρεσης της EDAA http://www.youronlinechoices.com/
 • Η πλατφόρμα εξαίρεσης της DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από όλες τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ενεργοποιώντας λειτουργίες απορρήτου στην κινητή συσκευή σας, όπως Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων (iOS) και Εξαίρεση από την Εξατομίκευση διαφημίσεων (Android). Ανατρέξτε στο Σύστημα βοήθειας της κινητής συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες, όπως κατακερματισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχουν) ή άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά που συλλέγονται στην Υπηρεσία μας με αυτούς τους τρίτους προμηθευτές. Αυτό επιτρέπει στους τρίτους προμηθευτές μας να αναγνωρίζουν και να παραδίδουν τις διαφημίσεις σας σε συσκευές και προγράμματα περιήγησης. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές και τις δυνατότητές τους μεταξύ συσκευών, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου κάθε προμηθευτή που παρατίθεται παρακάτω.

Οι τρίτοι προμηθευτές που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Google Ads (AdWords) Το Google Ads Remarketing είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google LLC που συνδέει τη δραστηριότητα αυτής της Εφαρμογής με το διαφημιστικό δίκτυο Google Ads και το DoubleClick Cookie. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie από την Google για εξατομίκευση διαφημίσεων, μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων της Google. Πολιτική απορρήτου – Εξαίρεση.
 • Bing Ads Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Bing Ads παρέχεται από τη Microsoft Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Bing Ads ακολουθώντας τις οδηγίες τους: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized -διαφημίσεις Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές της Microsoft μεταβαίνοντας στη σελίδα Πολιτική απορρήτου της: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Twitter Twitter παρέχεται από την Twitter Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Twitter ακολουθώντας τις οδηγίες τους: https://support.twitter.com/articles/20170405 Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές του Twitter επισκεπτόμενοι τη σελίδα Πολιτική Απορρήτου: https://twitter.com/privacy
 • FacebookΗ υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ του Facebook παρέχεται από την Facebook Inc. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από το Facebook, επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/516147308587266 Για να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Facebook, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Το Facebook τηρεί τις Αρχές Αυτορρύθμισης για τη Διαδικτυακή Διαφήμιση Συμπεριφοράς που έχουν θεσπιστεί από την Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Facebook και άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/, της Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή η European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/ ή εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.
 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Pinterest Pinterest παρέχεται από την Pinterest Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Pinterest ενεργοποιώντας τη λειτουργία “Do Not Track” του προγράμματος περιήγησής σας στον ιστό ή ακολουθώντας τις οδηγίες Pinterest: http://help.pinterest.com/ en/articles/personalization-and-data Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τις πολιτικές του Pinterest επισκεπτόμενοι τη σελίδα Πολιτική απορρήτου τους: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ AdRoll AdRoll παρέχεται από την NextRoll, Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το επαναληπτικό μάρκετινγκ AdRoll μεταβαίνοντας σε αυτήν την ιστοσελίδα AdRoll Advertising Preferences: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false ή η ιστοσελίδα Opt Out of Personalized Advertising: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/216599538-Opting-Out-of-Personalized-Advertising Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, διαβάστε τις «Πληροφορίες Μόνο για κατοίκους της Καλιφόρνια» στην Πολιτική Απορρήτου της NextRoll, Inc: https://www.nextroll.com/privacy#service-13 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AdRoll, επισκεφτείτε τον ιστό της NextRoll, Inc. Πολιτική απορρήτου σελίδα: https://www.nextroll.com/privacy
 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Perfect Audience Perfect Audience παρέχεται από την NowSpots Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το επαναληπτικό μάρκετινγκ Perfect Audience επισκεπτόμενοι αυτές τις σελίδες: Εξαίρεση πλατφόρμας (http://pixel.prfct.co/coo) και Εξαίρεση συνεργάτη (http ://ib.adnxs.com/optout).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Perfect Audience, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Perfect Audience Privacy Policy & Opt-out: https://www.perfectaudience.com/privacy/index .html
 • Η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ AppNexus AppNexus παρέχεται από την AppNexus Inc. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το επαναληπτικό μάρκετινγκ AppNexus μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα Privacy & AppNexus Platform: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του AppNexus, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πολιτικής Απορρήτου της πλατφόρμας AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Πώς αποθηκεύονται τα Προσωπικά Αναγνωριστικά στοιχεία;

Οι Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης που συλλέγονται από το Hill News αποθηκεύονται με ασφάλεια και δεν είναι προσβάσιμες σε τρίτους ή υπαλλήλους της Hill News εκτός από τη χρήση όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στους Χρήστες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή των πληροφοριών;

Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τη λήψη αυτόκλητων πληροφοριών από εμάς ή με τους οποίους επικοινωνούμε από εμάς ή/και τους προμηθευτές μας και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες μας, απαντώντας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οδηγίες ή από:

Χρησιμοποιούνται cookies στον ιστότοπο;

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Χρησιμοποιούμε Cookies για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των Χρηστών μας και τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για λόγους ασφαλείας για την προστασία των χρηστών μας. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης είναι συνδεδεμένος και ο Ιστότοπος δεν χρησιμοποιείται για περισσότερα από 10 λεπτά, θα αποσυνδέσουμε αυτόματα τον Χρήστη. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να τοποθετούνται cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να αρνούνται τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν το
https://hillnews.online,
με το μειονέκτημα ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια cookies.

Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στη σελίδα πληροφοριών cookies.

Πώς χρησιμοποιεί το Hill News τις πληροφορίες σύνδεσης;

Το Hill News χρησιμοποιεί πληροφορίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διευθύνσεων IP, ISP και τύπων προγράμματος περιήγησης, για να αναλύσει τις τάσεις, να διαχειριστεί τον ιστότοπο, να παρακολουθήσει μια κίνηση και χρήση χρηστών και να συγκεντρώσει ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.

Ποιοι συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης από Χρήστες στον Ιστότοπο;

Η Hill News έχει συνάψει και θα συνεχίσει να συνάπτει συνεργασίες και άλλες συνεργασίες με αρκετούς προμηθευτές. Τέτοιοι προμηθευτές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες Προσωπικές Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για την ανάγκη να γνωρίζουν τη βάση για την αξιολόγηση των Χρηστών ως προς την καταλληλότητα των υπηρεσιών. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει τη συλλογή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Αποκάλυψη Δεδομένων Προσωπικής Αναγνώρισης για συμμόρφωση με το νόμο. Θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Αναγνωριστικά στοιχεία προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση ή κλήτευση ή αίτημα από υπηρεσία επιβολής του νόμου για αποδέσμευση πληροφοριών. Θα αποκαλύψουμε επίσης Προσωπικές Αναγνωριστικές Πληροφορίες όταν είναι ευλόγως απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας των Χρηστών μας.

Πώς διατηρεί ο Ιστότοπος ασφαλείς Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης;

Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι εξοικειωμένοι με την πολιτική και τις πρακτικές ασφαλείας μας. Οι Πληροφορίες Προσωπικής Αναγνώρισης των Χρηστών μας είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό ειδικευμένων υπαλλήλων στους οποίους δίνεται κωδικός πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Ελέγχουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες ασφαλείας μας σε τακτική βάση. Ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, προστατεύονται από πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία των πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου. Ενώ λαμβάνουμε εμπορικά εύλογα μέτρα για τη διατήρηση ενός ασφαλούς ιστότοπου, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι βάσεις δεδομένων υπόκεινται σε σφάλματα, παραβιάσεις και παραβιάσεις και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εγγυηθούμε ότι τέτοιου είδους συμβάντα δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι των χρηστών για τυχόν τέτοια περιστατικά.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να σέβεται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας και να εγγυάται ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βάσει νόμου, εάν βρίσκεστε εντός της ΕΕ, να:

 • Ζητήστε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε για εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας απευθείας στην ενότητα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες μόνοι σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήστε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον ως νομική βάση για την επεξεργασία μας και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για αυτόν τον λόγο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Ζητήστε διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει καλός λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Ζητήστε τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά παρείχατε τη συγκατάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.
 • Ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των Δικαιωμάτων σας Προστασίας Δεδομένων GDPR

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης επικοινωνώντας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Εάν κάνετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.

Απόρρητο CCPA

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται με, περιγράφουν, παραπέμπουν, μπορούν να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο καταναλωτή ή συσκευή («προσωπικές πληροφορίες»).

Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα έχει συλλέξει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών από τους καταναλωτές της εντός των τελευταίων 12 μηνών:

ΚατηγορίαΠαραδείγματαΣυγκεντρωμένος
Α. ΑναγνωριστικάΠραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, διεύθυνση email, όνομα λογαριασμού, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.ΟΧΙ
B. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Όνομα, υπογραφή, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης ή κρατικής ταυτότητας, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, χρέωση αριθμός κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας.ΟΧΙ
Γ. Προστατευμένα χαρακτηριστικά ταξινόμησης σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία.Ηλικία (40 ετών και άνω), φυλή, χρώμα, καταγωγή, εθνική καταγωγή, υπηκοότητα, θρησκεία ή πίστη, οικογενειακή κατάσταση, ιατρική κατάσταση, σωματική ή πνευματική αναπηρία, φύλο (συμπεριλαμβανομένου φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, εγκυμοσύνης ή τοκετού και συναφή ιατρικές καταστάσεις), σεξουαλικός προσανατολισμός, ιδιότητα βετεράνου ή στρατιωτικού, γενετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών γενετικών πληροφοριών).ΟΧΙ
Δ.Εμπορική ενημέρωση.Αρχεία προσωπικής περιουσίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν, αποκτήθηκαν ή εξετάστηκαν, ή άλλες ιστορικές ή τάσεις αγορών ή κατανάλωσης.ΟΧΙ
Ε.Βιομετρικές πληροφορίες.Γενετικά, φυσιολογικά, συμπεριφορικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ή μοτίβα δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή ενός προτύπου ή άλλου αναγνωριστικού ή πληροφοριών αναγνώρισης, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα προσώπου και φωνητικά αποτυπώματα, σαρώσεις ίριδας ή αμφιβληστροειδούς, πληκτρολόγηση, βάδισμα ή άλλα φυσικά μοτίβα και ύπνος δεδομένα υγείας ή άσκησης.ΟΧΙ
ΣΤ.Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου.Ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση ενός καταναλωτή με έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή ή μια διαφήμιση.ΟΧΙ
Ζ.Δεδομένα γεωγραφικής θέσης.Φυσική θέση ή κινήσεις.ΟΧΙ
H.Αισθητηριακά δεδομένα.Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες.ΟΧΙ
I. Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση.Τρέχον ή προηγούμενο εργασιακό ιστορικό ή αξιολογήσεις απόδοσης.ΟΧΙ
J. Πληροφορίες για μη δημόσια εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Νόμο για τα Εκπαιδευτικά Δικαιώματα και το Απόρρητο της Οικογένειας (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99)).Αρχεία εκπαίδευσης που σχετίζονται άμεσα με έναν μαθητή που διατηρεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως βαθμοί, μετεγγραφές, λίστες τάξεων, προγράμματα σπουδαστών, κωδικοί ταυτότητας μαθητή, οικονομικά στοιχεία μαθητή ή πειθαρχικά αρχεία μαθητών.ΟΧΙ
Κ. Συμπεράσματα που προέρχονται από άλλες προσωπικές πληροφορίες.Προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τις στάσεις, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου.ΟΧΙ

Οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν:

 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από κρατικά αρχεία.
 • Προσδιορισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες καταναλωτών.
 • Πληροφορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του CCPA, όπως ορισμένες υγειονομικές ή ιατρικές πληροφορίες και άλλες κατηγορίες πληροφοριών που προστατεύονται από διαφορετικούς νόμους.

Λαμβάνουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών:

 • Απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, από φόρμες που συμπληρώνετε ή προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζετε.
 • Έμμεσα από εσάς. Για παράδειγμα, από την παρατήρηση των ενεργειών σας στον Ιστότοπό μας.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς:

 • Για να εκπληρώσετε ή να ικανοποιήσετε τον λόγο που παρείχατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν κοινοποιήσετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ζητήσετε μια προσφορά τιμής ή να κάνετε μια ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Εάν παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να διευκολύνουμε την παράδοση. Ενδέχεται επίσης να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας για να διευκολύνουμε τις παραγγελίες νέων προϊόντων ή τη διαδικασία επιστροφών.
 • Για την επεξεργασία των αιτημάτων, των αγορών, των συναλλαγών και των πληρωμών σας και την πρόληψη της απάτης συναλλαγών.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετώπισης των ανησυχιών σας και της παρακολούθησης και βελτίωσης των απαντήσεών μας.
 • Για να απαντήσετε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Όπως σας περιγράφεται κατά τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων ή όπως ορίζεται διαφορετικά στον CCPA.
 • Για την αξιολόγηση ή τη διεξαγωγή συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων μας ή των θυγατρικών μας στα οποία τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε εμείς ή οι θυγατρικές μας σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπού μας είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται .

Δεν θα συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών ούτε θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για ουσιαστικά διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για επιχειρηματικούς σκοπούς. Όταν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικό σκοπό, συνάπτουμε μια σύμβαση που περιγράφει τον σκοπό και απαιτεί από τον παραλήπτη να διατηρήσει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

 • Πάροχοι υπηρεσιών.
 • Συγκεντρωτές Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA

Το CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγονται και για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Δικαίωμα αίτησης. Σύμφωνα με τον CCPA, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την πώληση, την αποκάλυψη για επαγγελματικούς σκοπούς και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα σας αποκαλύψουμε:
  • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Οι κατηγορίες πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς
  • Ο επιχειρηματικός ή εμπορικός μας σκοπός για τη συλλογή ή την πώληση αυτών των προσωπικών πληροφοριών
  • Οι κατηγορίες τρίτων με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες
  • Τα συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Εάν πουλήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή αποκαλύψαμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιχειρηματικό σκοπό, θα σας αποκαλύψουμε:
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που πωλήθηκαν
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται
 • Το δικαίωμα να πείτε όχι στην πώληση Προσωπικών Δεδομένων (opt-out). Έχετε το δικαίωμα να μας κατευθύνετε να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να υποβάλετε ένα αίτημα εξαίρεσης, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα διαγράψουμε (και θα κατευθύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας για διαγραφή εάν η διατήρηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για Εμάς ή για τους Παρόχους Υπηρεσιών μας:
  • Ολοκληρώστε τη συναλλαγή για την οποία συλλέξαμε τις προσωπικές πληροφορίες, παρέχουμε ένα αγαθό ή υπηρεσία που ζητήσατε, προβείτε σε εύλογα αναμενόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας ή εκτελέστε με άλλο τρόπο τη σύμβασή μας μαζί σας.
  • Εντοπίστε συμβάντα ασφαλείας, προστατέψτε από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή διώξτε τους υπεύθυνους για τέτοιες δραστηριότητες.
  • Εντοπίστε προϊόντα για να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε σφάλματα που βλάπτουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα.
  • Άσκηση της ελευθερίας του λόγου, διασφάλιση του δικαιώματος άλλου καταναλωτή να ασκήσει τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης ή άσκηση άλλου δικαιώματος που προβλέπει ο νόμος.
  • Συμμορφωθείτε με τον νόμο περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Καλιφόρνια (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Συμμετέχετε σε δημόσια ή αξιολογημένη επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα για το δημόσιο συμφέρον που συμμορφώνεται με όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους δεοντολογίας και απορρήτου, όταν η διαγραφή των πληροφοριών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά το επίτευγμα της έρευνας, εάν έχετε δώσει προηγουμένως ενημερωμένη συγκατάθεση .
  • Ενεργοποιήστε αποκλειστικά εσωτερικές χρήσεις που ευθυγραμμίζονται εύλογα με τις προσδοκίες των καταναλωτών με βάση τη σχέση σας μαζί μας.
  • Συμμορφωθείτε με νομική υποχρέωση.
  • Κάντε άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις αυτών των πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο τις παρείχατε.
 • Το δικαίωμα να μην γίνονται διακρίσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή σας, συμπεριλαμβανομένων:
  • Άρνηση αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς.
  • Χρέωση διαφορετικών τιμών ή χρεώσεων για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή επιβολής κυρώσεων.
  • Παροχή διαφορετικού επιπέδου ή ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς.
  • Υπόδειξη ότι θα λάβετε διαφορετική τιμή ή τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.

Άσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων CCPA

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA και εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Μέσω email: Μόνο εσείς ή ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο στον Υπουργό Εξωτερικών της Καλιφόρνια που εξουσιοδοτείτε να ενεργεί εκ μέρους σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το αίτημά σας προς εμάς πρέπει:

 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
 • Περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να το κατανοήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εάν δεν μπορούμε:

 • Επαληθεύστε την ταυτότητά σας ή την εξουσία σας για να υποβάλετε το αίτημα
 • Και επιβεβαιώστε ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς

Θα αποκαλύψουμε και θα παραδώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν εντός 45 ημερών από τη λήψη του επαληθεύσιμου αιτήματός σας. Η χρονική περίοδος για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά 45 επιπλέον ημέρες όταν είναι εύλογο απαραίτητο και με προηγούμενη ειδοποίηση.

Τυχόν γνωστοποιήσεις που παρέχουμε θα καλύπτουν μόνο την περίοδο 12 μηνών που προηγείται της παραλαβής του επαληθεύσιμου αιτήματος.

Για αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων που είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμα και θα σας επιτρέπουν να μεταδίδετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Τα δικαιώματά σας απορρήτου στην Καλιφόρνια (νόμος της Καλιφόρνιας για το Shine the Light)

Σύμφωνα με την Ενότητα 1798 του Αστικού Κώδικα Καλιφόρνιας (νόμος της Καλιφόρνιας για το Shine the Light), οι κάτοικοι της Καλιφόρνια με εδραιωμένη επιχειρηματική σχέση μαζί μας μπορούν να ζητούν πληροφορίες μία φορά το χρόνο σχετικά με την κοινή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ τρίτων.

Εάν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες βάσει του νόμου California Shine the Light και εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Δικαιώματα απορρήτου της Καλιφόρνια για ανήλικους χρήστες (Κωδικός Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων Καλιφόρνια, Ενότητα 22581)

Η ενότητα 22581 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνια επιτρέπει στους κατοίκους της Καλιφόρνια κάτω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες διαδικτυακών τοποθεσιών, υπηρεσιών ή εφαρμογών να ζητούν και να λαμβάνουν την αφαίρεση περιεχομένου ή πληροφοριών που έχουν δημοσιεύσει δημόσια.

Για να ζητήσετε την αφαίρεση τέτοιων δεδομένων και εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω και να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.

Λάβετε υπόψη ότι το αίτημά σας δεν εγγυάται την πλήρη ή ολοκληρωμένη κατάργηση περιεχομένου ή πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και ότι ο νόμος ενδέχεται να μην επιτρέπει ή να απαιτεί την αφαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πώς μπορούν οι χρήστες να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στα Προσωπικά Αναγνωρίσιμα Στοιχεία;

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να ενημερώσουν τα Προσωπικά Αναγνωριστικά στοιχεία σχετικά με αυτούς ή για να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες είτε:

Μπορεί ένας Χρήστης να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τις Προσωπικές Αναγνωριστικές Πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο;

Παρέχουμε στους Χρήστες έναν μηχανισμό για τη διαγραφή/απενεργοποίηση των Προσωπικών Αναγνωριστικών Πληροφοριών από τη βάση δεδομένων του ιστότοπου επικοινωνώντας. Ωστόσο, λόγω των αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων διαγραφών, μπορεί να είναι αδύνατη η διαγραφή μιας καταχώρισης Χρηστών χωρίς να διατηρηθούν ορισμένες υπολειπόμενες πληροφορίες. Ένα άτομο που ζητά να απενεργοποιηθούν τα Προσωπικά Αναγνωριστικά στοιχεία θα διαγραφούν λειτουργικά αυτές οι πληροφορίες και δεν θα πουλήσουμε, θα μεταφέρουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το άτομο με οποιονδήποτε τρόπο.

Δικαιώματα χρήστη

Αυτά είναι συνοπτικά τα δικαιώματα που έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης
 • Το δικαίωμα στη διόρθωση
 • Το δικαίωμα στη διαγραφή
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τι συμβαίνει εάν αλλάξει η Πολιτική Απορρήτου;

Θα ενημερώσουμε τους Χρήστες μας για αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας δημοσιεύοντας τέτοιες αλλαγές στον Ιστότοπο. Ωστόσο, εάν αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει την αποκάλυψη Προσωπικών Αναγνωρισμένων Πληροφοριών που ένας Χρήστης έχει ζητήσει προηγουμένως να μην αποκαλυφθούν, θα επικοινωνήσουμε με αυτόν τον Χρήστη για να επιτρέψουμε σε αυτόν τον Χρήστη να αποτρέψει μια τέτοια αποκάλυψη.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Το https://hillnews.online περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Λάβετε υπόψη ότι όταν κάνετε κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, μεταβαίνετε σε άλλο ιστότοπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των συνδεδεμένων τοποθεσιών, καθώς οι πολιτικές απορρήτου τους μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας.